Myslivost

 

Hlavním problémem chovu zvěře ve volných honitbách je udržení únosných skutečných stavů. Takové stavy by při vhodné péči o zvěř neměly zatěžovat škodami celý složitý ekosystém lesa a umožňovaly by přirozenou obnovu bez nutné ochrany mladých lesních porostů a umělou obnovu s přiměřenými náklady na ochrany proti škodám způsobeným zvěří. Tohoto stavu zatím bohužel dosaženo nebylo.

Podle Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. bylo státní správou uznáno celkem 15 vlastních honiteb. Jejich přehled včetně stanovených minimálních a normovaných stavů zvěře uvádíme v tabulce:

Přehled honiteb

Název honitby Cel.výměra ha Druh zvěre Minim.stav Normov.stav
Kapánsko 670 Srnčí 12 47
    Zajíc 21 100
    Bažant 9 60
Červené domky 996 Srnčí 25 94
    Zajíc 30 144
Zbrod 833 Srnčí 8 32
    Zajíc 17 80
Pánov 913 Srnčí 11 42
    Zajíc 19 90
Ratíškovice 547 Srnčí 8 30
    Zajíc 17 80
Rudníček 982 Srnčí – les 22 38
    Černá 5 6
    Zajíc 27 90
Vracov 1005 Srnčí – les 24 40
    Černá 5 7
Bzenec 927 Srnčí – les 22 30
    Černá 5 6
Litner 915 Srnčí – les 22 34
    Černá 5 7
Vnorovy 620 Srnčí 12 45
    Zajíc 27 100
    Bažant 18 110
    Bažant – bažantnice 51 170
Kostelany 709 Srnčí 15 50
    Zajíc 50 120
    Bažant 25 60
Filipov 917 Srnčí 23 54
Vápenky 563 Srnčí 13 39
Porážky 611 Srnčí 13 32
    Černá 5 7
Strážnice – LČR – režijní 966 Srnčí 16 53
    Zajíc 23 90
    Bažant 23 60